Ethisch Zorg Kompas

Vanuit eigen authenticiteit richting geven aan een volwaardig-zinvol bestaan

Hallo, ik ben Regina. Ik ben geboren in 1964. Sinds 1996 ben ik werkzaam in de zorg, en ondersteun ik mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking en gedragsproblematiek.

In de afgelopen jaren voor diverse stichtingen gewerkt o.a.: Stichting Paus Johannes XXIII Stichting ASVZ en Antroposofische woongemeenschap Orion.

Inmiddels heb ik in de loop der jaren, zowel in loondienst en als zelfstandig zorgverlener, een brede ervaring mogen opbouwen en veel kennis kunnen opdoen.
Mijn cliëntengroep/ervaring bestaat uit cliënten rond de leeftijd van 12 tot 65 jaar op ieder indicatieniveau die zowel thuis wonen of in een instelling in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en LVB jeugdzorg.

 Mijn functie als begeleider vloeit voort vanuit een natuurlijke grondhouding, omdat ik erin geloof dat een zinvol bestaan  voor een ieder mens is weggelegd. 

Als begeleider biedt ik zorg en begeleiding vanuit mijn kernwaarden: aandacht, vertrouwen, betrouwbaarheid en authenticiteit, zorg op maat. Goede zorg zit voornamelijk in kwaliteit van aandacht en vertrouwen, zoals ook het benutten van kansen, het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Wanneer zich een lastige begeleidingssituatie voordoet en dit uiteindelijk goed afloopt zonder respect en waardigheid uit het oog te verliezen en zonder dat het vertrouwen van de cliënt is geschaad, dan is dat naar mijns inziens een succeservaring.

Mijn hobby-vrije tijd

Verder ben ik een gepassioneerd muziek- en dansliefhebber, dj. In mijn vrije tijd draai ik muziek of organiseer ik dansmiddagen voor ouderen. 

www.huiskamercafederevue.nl