Ethisch Zorg Kompas

Vanuit eigen authenticiteit richting geven aan een volwaardig-zinvol bestaan

Ik ben geboren in 1964. Ik ben ruim 24 jaar als begeleider werkzaam geweest in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke lichamelijke beperking en gedragsproblematiek.

Sinds maart 2019 ben ik zelfstandig ondernemer begeleider gehandicaptenzorg

Mijn functie als begeleider vloeit voort vanuit een natuurlijke grondhouding, omdat ik erin geloof dat een zinvol bestaan voor een ieder mens is weggelegd.

Als begeleider biedt ik zorg en begeleiding vanuit mijn kernwaarden: aandacht, vertrouwen, betrouwbaarheid en authenticiteit, zorg op maat. Goede zorg zit voornamelijk in kwaliteit van aandacht en vertrouwen, zoals ook het benutten van kansen, het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Wanneer zich een lastige begeleidingssituatie voordoet en dit uiteindelijk goed afloopt zonder respect en waardigheid uit het oog te verliezen en zonder dat het vertrouwen van de cliënt is geschaad, dan is dat naar mijns inziens een succeservaring.

Mijn hobby-vrije tijd

Verder ben ik een gepassioneerd muziek- en dansliefhebber, dj. In mijn vrije tijd draai ik muziek of organiseer ik dansmiddagen voor ouderen.  https://www.huiskamercafederevue.nl